Gå til hovedindhold

Mit virk >

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Personoplysninger er information, der direkte kan bruges til at identificere en fysisk person – såsom kunder, ansatte m.fl. f.eks. et navn eller et billede. Men også oplysninger, der indirekte, f.eks. ved sammenstilling af oplysninger med offentligt tilgængelig information eller med anden information hos den dataansvarlige virksomhed, kan identificere en fysisk person. Det er altså oplysninger som siger noget om en fysisk person.

Selvom nogle oplysninger fremstår som oplysninger, der i sig selv ikke kan anses for personoplysning, f.eks. oplysning om en MAC-adresse på en mobiltelefon, vil de ved sammenstilling med andre oplysninger såsom navn, adresse og telefonnummer, kundenummer, nummerplade eller oplysninger om betalingskort, kunne bruges til at gøre en bestemt fysisk person identificerbar. Hvis det er tilfældet, vil der være tale om personoplysninger og behandlingen af oplysningerne skal ske efter de krav til behandling af personoplysninger som er i databeskyttelsesforordningen.

Eksempler på personoplysninger

  • Navn, adresse, telefonnummer
  • Billeder af genkendelige personer, og lydoptagelser fra genkendelige personer.
  • Oplysninger om medarbejderes sygefravær, afskedigelse, løn, kontaktperson (f.eks. nærmeste familie).
  • Lokaliseringsoplysninger og onlineidentifikatorer såsom IP- og MAC-adresser.

Selv om oplysninger som et navn eller en adresse er erstattet af en kode, er det stadig en personoplysning, hvis koden kan føres tilbage til den oprindelige personoplysning. F.eks. er oplysninger, der er krypteret, fortsat personoplysninger, så længe der er nogen, der kan gøre oplysningerne læsbare og identificere de personer, det drejer sig om.

Personoplysninger udgør altså en lang række forskellige former for oplysninger, og det vil i mange tilfælde være nødvendigt med en nærmere analyse af de oplysninger, der behandles, for at afgøre, om de kan afdække identiteten på en bestemt person.

Personoplysninger kan opdeles i to hovedtyper, henholdsvis almindelige og følsomme personoplysninger.

Straffedomme og lovovertrædelser, som nævnt i figuren nedenfor, anses at være dækket af udtrykket ”strafbare forhold” og er nærmere reguleret i databeskyttelsesloven. Ligeledes er oplysninger om personnumre nærmere reguleret i databeskyttelsesloven.

 

Trekant med personoplysninger. I toppen de personfølsomme, i midten straffedomme og lovovertrædelse og nederst almindelige personoplysningerEn anden måde at se de forskellige typer af personoplysninger på. Jo højere oppe i trekanten oplysningerne er, desto strengere betingelser for at behandle dem.

Den type af personoplysninger, der oftest indgår i behandlingen af personoplysninger om kunder, ansatte m.fl. er almindelige personoplysninger. Virksomheden, som behandler personoplysninger, skal dog være opmærksom på, at almindelige personoplysninger - som navn og adresse - der sammenstilles med f.eks. købstidspunkt og -sted samt købshistorik, i særlige tilfælde kan afdække følsomme oplysninger om bestemte personer.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.