Den øgede digitalisering øger risikoen for, at jeres virksomhed kan blive ramt af forskellige typer digitale angreb eller andre trusler, som kan skade virksomhedens økonomi, omdømme og konkurrenceevne.

Det er oftest billigere at forebygge fremfor at skulle reparere, når I skaden er sket.

En risikovurdering af jeres virksomhed giver jer det nødvendige overblik over, hvad I har af risici, så I målrettet kan arbejde på at minimere dem.

Anbefalinger til at lave en risikovurdering

For at lave en målrettet risikovurdering og handleplan, skal I tage stilling til disse spørgsmål:

  • Hvilke trusler kan ramme jer?
  • Hvad er sandsynligheden for, at I rammes?
  • Hvad er konsekvenserne, hvis I rammes?
  • Hvordan sikrer I jer mod de største risici?