IT-kriminelle går ofte efter medarbejdere for at få adgang til systemer og data. Det er som regel på grund af uvidenhed eller uforsigtighed, at medarbejdere udgør en risiko for deres arbejdsplads. Der er dog i visse tilfælde medarbejdere, der helt bevidst går efter at misbruge deres adgang til virksomhedens systemer eller data. Det kan være for egen vindings skyld, fordi den pågældende medarbejder føler sig dårligt behandlet eller på grund af noget helt tredje.

Derfor bør jeres virksomhed tage stilling til, hvordan I bedst forhindrer, at nuværende og tidligere medarbejdere forvolder skade på data eller systemer.

Anbefaling til, hvordan I beskytter jeres virksomhed mod insidere

  • Begræns adgang til systemer og data for medarbejdere.
  • Hav en fast procedure ved opsigelser.
  • Log brugeraktivitet i jeres systemer.