Gå til hovedindhold

Freelancer eller virksomhedsejer?

Freelancejobs kan være en måde at starte livet som selvstændig. Du kan sagtens tjene penge uden at være ansat og uden at have et CVR-nummer - i nogle brancher er det dog mere almindeligt end andre.

Freelancejournalister, billedkunstnere, it-konsulenter og andre kan være honorarlønnet. Det er vigtigt, at du har styr på, hvordan Skattestyrelsen vurderer din virksomhed og beskatter dig. Din skattemæssige status har fx betydning for, hvilke regler du vil blive beskattet efter, hvilke udgifter du kan trække fra, og om du skal betale arbejdsmarkedsbidrag.

Lønmodtagerfreelancer

Du er lønmodtagerfreelancer i skattemæssige forstand, hvis du udfører arbejde for en arbejdsgiver og for hans eller hendes regning og risiko. Det vil sige, at du skal arbejde i arbejdsgiverens navn, og det er arbejdsgiveren, der bærer det økonomiske ansvar forbundet med arbejdet - samt betaler for de udgifter, der er ved arbejdet.

Honorarmodtager

Du er honorarmodtager, når du får et honorar eller engangsvederlag for udført arbejde, fx i din fritid, hvor der hverken er tale om et ansættelsesforhold eller erhvervsmæssig virksomhed.

Selvstændig virksomhedsejer

Du er selvstændig, når du driver erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko med det formål at få et overskud. Det betyder, at din virksomhed skal være indrettet og drives på en sådan måde, at virksomheden kan forventes at blive rentabel.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.