Gå til hovedindhold

Mit virk >

Om Brexit-tjeklisten

Brexit-tjeklisten er et online værktøj til danske virksomheder i deres forberedelse på Brexit.

Brexit-tjeklisten er udarbejdet af Erhvervsministeriet i samarbejde med en række andre ministerier og i partnerskab med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

Selvom Storbritannien er ude af EU, ændrer reglerne sig først fra 2021

Fra og med den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU. Storbritannien er dog stadig bundet af nuværende og ny EU-lovgivning året ud i en overgangsperiode, mens EU og Storbritannien forhandler om det fremtidige forhold. Det betyder, at nye handelsvilkår – såsom regler og procedurer – tidligst kan tråde i kraft fra den 1. januar 2021.

Selvom vejen nu er banet for en ordnet britisk udtræden er EU, så er et ”no deal”-lignende klippekantscenarie stadig tilstede, hvis det ikke skulle lykkes Storbritannien og EU at blive enige om en handelsaftale inden overgangsperiodens udløb.

Det nye klippekantsscenarie vil adskille sig fra det oprindelige ”no deal”-scenarie ved, at skilsmisseemnerne er håndteret med udtrædelsesaftalen - blandt andet har man sikret rettighederne for de borgere, der allerede har udnyttet deres frie bevægelighed (eksempelvis danskere, der er flyttet til UK) samt det finansielle mellemværende. For danske virksomheder vil der dog i realiteten være tale om et nyt klippekantsscenarie, såfremt der ikke opnås enighed om en handelsaftale.

Brexit-tjeklisten hjælper virksomhederne med at forberede sig på klippekantsscenariet

I tilfælde af at EU og Storbritannien ikke bliver enige om en handelsaftale inden overgangsperiodens udløb, der skal regulere den fremtidige handel mellem de to parter, vil handelsvilkårene fra den 1. januar 2021 ændre sig. Det kan få betydelige konsekvenser for din virksomhed. Regeringen opfordrer derfor til, at alle virksomheder, som er engageret i eller handler med Storbritannien, får klarlagt, hvordan et sådant klippekantscenarie risikerer at påvirke deres respektive handel og værdikæder. Ved at besvare en række spørgsmål om din virksomheds aktiviteter giver Brexit-tjeklisten en hurtig og nem oversigt over opmærksomhedspunkter, som kan kræve yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.

Brexit-tjeklisten vil løbende blive opdateret i takt med, at det fremtidige handelsforhold tager form.

Regeringen og erhvervsorganisationerne har en fælles opgave med at hjælpe virksomhederne i forberedelsen på Brexit. Brexit-tjeklisten lanceres derfor i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer. Læs mere om organisationernes arbejde med Brexit på nedenstående links.

Dansk Industris Brexit Toolkit

Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste

Landbrug & Fødevarers vurdering af konsekvenser af "no deal" Brexit

Brexit-task forcen

Efter den britiske Brexit-afstemning i 2016 blev der nedsat en task force under ledelse af Udenrigsministeriet. Task forcens opgave er at afdække de mulige konsekvenser af Brexit for Danmark og identificere danske interesser i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. Task forcen består af repræsentanter fra samtlige ministerier, undtagen Kirkeministeriet.

Databehandling og ansvar

Brexit-tjeklisten er et anonymt værktøj og gemmer ingen data om de besvarelser, der afgives på siden.

Erhvervsministeriet fremhæver, at Brexit-tjeklisten udelukkende er til brug for at give et overordnet indblik i, hvordan Brexit kan komme til at påvirke din virksomhed inden for din branche. Spørgeskemaet og resultaterne hertil indeholder således oplysninger af generel karakter og kan ikke stå i stedet for konkret myndighedsvejledning. Har du brug for konkret myndighedsvejledning, bedes du rette henvendelse til vedkommende myndighed.

Brexit-tjeklisten er senest opdateret den 1. december 2020.

 

Brexit-tjeklisten lanceres i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer:

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.