Gå til hovedindhold

Mit virk >

Om Brexit-tjeklisten

Regeringens Brexit-tjekliste er et online værktøj til danske virksomheder i deres forberedelse på Brexit.

Brexit-tjeklisten er udarbejdet af Erhvervsministeriet i samarbejde med en række andre ministerier og i partnerskab med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

Risiko for ”No Deal” med Storbritannien

Storbritannien og EU forhandler i øjeblikket om, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. Den danske regering arbejder sammen med resten af EU-landene for, at der kommer en udtrædelsesaftale, der sikrer en ordnet britisk udtræden. Det vil være i alles interesser.

Det kan dog ikke udelukkes, at Storbritannien og EU ikke bliver enige om en aftale, eller at udtrædelsesaftalen ikke kan godkendes af det britiske parlament. I det tilfælde udtræder Storbritannien den 29. marts 2019 af EU uden nogen former for samarbejds- eller samhandelsaftaler med EU.

Brexit-tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i en sådan no deal-situation.

I denne situation vil reglerne ændre sig allerede fra den 30. marts 2019. Det kan få betydelige konsekvenser for din virksomhed. Regeringen opfordrer derfor til, at alle virksomheder, som er engageret i eller handler med Storbritannien, hurtigst muligt får klarlagt, hvordan Brexit kan påvirke deres respektive handel og værdikæder. Ved at besvare en række spørgsmål om din virksomheds aktiviteter, giver Brexit-tjeklisten en hurtig og nem oversigt over opmærksomhedspunkter, som kræver yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.

Brexit-tjeklisten vil løbende blive opdateret i takt med udviklingen i forhandlingerne.

Regeringen og erhvervsorganisationerne har en fælles opgave med at hjælpe virksomhederne i forberedelsen på Brexit. Brexit-tjeklisten lanceres derfor i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer. Læs mere om organisationernes arbejde med Brexit på nedenstående links.

Dansk Industris Brexit Toolkit

Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste

Landbrug & Fødevarers vurdering af konsekvenser af "No deal" Brexit

Regeringens Brexit-taskforce

Regeringen nedsatte efter den britiske Brexit-afstemning i 2016 en Task Force under ledelse af Udenrigsministeriet. Task Forcens opgave er at afdække de mulige konsekvenser af Brexit for Danmark og identificere danske interesser i forhandlingerne. Task Forcen består af repræsentanter fra samtlige ministerier, undtagen Kirkeministeriet. Brexit-taskforcens arbejde med at forberede et muligt no deal-scenarie er opdelt i tre klynger:

  1. Borgerrettigheder
  2. Told og grænser
  3. Erhvervsregulering.

Som formand for klyngen for erhvervsregulering har Erhvervsministeriet koordineret udarbejdelsen af regeringens Brexit-tjekliste.

Du kan læse mere om Brexit og regeringens Brexit-arbejde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Derudover kan du læse Europa-Kommissionens notitser om Brexit på Kommissionens hjemmeside.

Databehandling og ansvar

Brexit-tjeklisten er et anonymt værktøj og gemmer ingen data om de besvarelser, der afgives på siden.

Erhvervsministeriet fremhæver, at Brexit-tjeklisten udelukkende er til brug for at give et overordnet indblik i, hvordan Brexit kan komme til at påvirke din virksomhed inden for din branche. Spørgeskemaet og resultaterne hertil indeholder således oplysninger af generel karakter og kan ikke stå i stedet for konkret myndighedsvejledning. Har du brug for konkret myndighedsvejledning, bedes du rette henvendelse til vedkommende myndighed.

 

Brexit-tjeklisten lanceres i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer:

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.