Gå til hovedindhold

Mit virk >

Om Brexit-tjeklisten

Brexit-tjeklisten er et online værktøj til danske virksomheder i deres forberedelse på Brexit.

Brexit-tjeklisten er udarbejdet af Erhvervsministeriet i samarbejde med en række andre ministerier og i partnerskab med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug & Fødevarer.

Risiko for ”no deal” med Storbritannien

Det er endnu uvist, hvordan Storbritannien skal forlade EU, og hvad rammerne for det fremtidige samarbejde skal være. I oktober 2019 lykkedes det den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande at nå til enighed om en revideret udtrædelsesaftale samt en politisk erklæring om det fremtidige forhold. Den nye aftale og erklæring mangler at blive endegyldigt godkendt af det britiske parlament samt Europa-Parlamentet, før de kan træde i kraft. For at forhindre en britisk udtræden uden en aftale besluttede EU at acceptere den britiske anmodning om at udsætte udtrædelsesdatoen nok en gang til 31. januar 2020. Der er tale om en fleksibel udsættelse, hvormed Storbritannien kan forlade EU før den 31. januar 2020, hvis Storbritannien inden godkender den nye udtrædelsesaftale. Selvom den britiske udtræden er udskudt for en tid, så er risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden nogle former for samhandelsaftaler med EU (”no deal”-scenariet) fortsat tilstede.

Brexit-tjeklisten er udarbejdet med udgangspunkt i en sådan ”no deal”-situation

I tilfælde af at det britiske parlament ikke kan tilslutte sig en aftale, og Storbritannien derfor forlader EU uden en aftale, kan og vil visse regler ændre sig fra udtrædelsesdatoen. Det kan få betydelige konsekvenser for din virksomhed. Regeringen opfordrer derfor til, at alle virksomheder, som er engageret i eller handler med Storbritannien, hurtigst muligt får klarlagt, hvordan Brexit risikerer at påvirke deres respektive handel og værdikæder. Ved at besvare en række spørgsmål om din virksomheds aktiviteter giver Brexit-tjeklisten en hurtig og nem oversigt over opmærksomhedspunkter, som kræver yderligere forberedelse og handling fra din virksomheds side.

Brexit-tjeklisten vil løbende blive opdateret i takt med, at det fremtidige handelsforhold tager form.

Regeringen og erhvervsorganisationerne har en fælles opgave med at hjælpe virksomhederne i forberedelsen på Brexit. Brexit-tjeklisten lanceres derfor i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer. Læs mere om organisationernes arbejde med Brexit på nedenstående links.

Dansk Industris Brexit Toolkit

Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste

Landbrug & Fødevarers vurdering af konsekvenser af "no deal" Brexit

Brexit-task forcen

Efter den britiske Brexit-afstemning i 2016 blev der nedsat en task force under ledelse af Udenrigsministeriet. Task forcens opgave er at afdække de mulige konsekvenser af Brexit for Danmark og identificere danske interesser i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. Task forcen består af repræsentanter fra samtlige ministerier, undtagen Kirkeministeriet. Brexit-task forcens arbejde med at forberede et muligt ”no deal”-scenarie er opdelt i tre klynger:

  1. Borgerrettigheder
  2. Told og grænser
  3. Erhvervsregulering.

Som formand for klyngen for erhvervsregulering har Erhvervsministeriet koordineret udarbejdelsen af Brexit-tjeklisten.

Du kan læse mere om Brexit og regeringens Brexit-arbejde på Udenrigsministeriets hjemmeside. Derudover kan du læse mere om Europa-Kommissionens forberedelse på Brexit på Kommissionens hjemmeside.

Databehandling og ansvar

Brexit-tjeklisten er et anonymt værktøj og gemmer ingen data om de besvarelser, der afgives på siden.

Erhvervsministeriet fremhæver, at Brexit-tjeklisten udelukkende er til brug for at give et overordnet indblik i, hvordan Brexit kan komme til at påvirke din virksomhed inden for din branche. Spørgeskemaet og resultaterne hertil indeholder således oplysninger af generel karakter og kan ikke stå i stedet for konkret myndighedsvejledning. Har du brug for konkret myndighedsvejledning, bedes du rette henvendelse til vedkommende myndighed.

Brexit-tjeklisten er opdateret den 31. oktober 2019

 

Brexit-tjeklisten lanceres i et partnerskab mellem Erhvervsministeriet og Dansk Industri, Dansk Erhverv samt Landbrug & Fødevarer:

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.