Gå til hovedindhold

Fradrag - introduktion

Når du starter virksomhed, vil der ofte være en række startudgifter. Mange af udgifterne kan udløse fradrag i både skat og moms.

Startudgifter, som kan udløse fradrag er fx udgifter til advokat, revisor, markedsundersøgelser, løn og reklame.

Fradrag af driftsmidler

Hvis du sætter driftsmidler, som hidtil kun er blevet brugt privat, ind i virksomhedens drift, kan du få skattefradrag for værdien af driftsmidlerne. Værdien skal opgøres på det tidspunkt, da driftsmidlerne overføres til brug i virksomheden.

Udgifter til forskning mv.

Du kan trække udgifter til forsøg, forskning, patentret og markedsundersøgelser fra, også selv om udgifterne er afholdt mere end seks måneder før virksomhedens start.

Du kan fradrage sådanne udgifter fuldt ud i det indkomstår, hvor virksomheden er startet.

Du kan også vælge at fradrage udgifterne med lige store beløb over en femårs periode fra og med det indkomstår, hvor virksomheden starter.

Afregning af fradrag

Du skal gemme regningerne for indkøbene, hvis du skal trække dem fra. Normalt kan du fradrage de udgifter, du har haft inden for de seneste seks måneder før virksomhedens start, men jo tættere på starten udgifterne ligger, jo større er sandsynligheden for, at de kan udløse fradrag.

Hvis virksomheden alligevel ikke kommer i gang, kan startudgifterne ikke fradrages, og du må senere regulere for fradragene.

Fastsættelse af virksomhedens startdato

Det kan være svært at vurdere, hvornår din virksomhed er startet. Men du kan tage udgangspunkt i, at:

  • en butik er startet, når forretningen åbner for kunderne
  • en fungerende virksomhed er startet på overtagelsesdagen
  • en produktionsvirksomhed er startet, når produktionen sættes i gang.
Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.