Gå til hovedindhold

SWOT-analyse i idéfasen

En SWOT-analyse giver overblik. Når du har vurderet og erkendt virksomhedens status, kan du lave en strategi, der holder.

SWOT er en forkortelse af: Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats (Styrke, Svagheder, Muligheder, Trusler).

SWOT-analysen er opbygget, så den viser:

 • Virksomhedens indre formåen (Styrke, Svagheder)
 • Omgivelsernes indvirkning på virksomheden (Muligheder, Trusler).

Se eksempel på SWOT-analyse

Eksempel på SWOT-analyse

Det skal din SWOT-analyse kunne svare på

SWOT'en skal gøre dig i stand til at evaluere din virksomhed og drage konklusioner.

De vigtigste spørgsmål, SWOT'en skal være med til at besvare, er følgende:

 1. Har virksomheden nogle kerneydelser, som man kan bygge en strategi omkring?
 2. Har virksomheden svagheder, der gør den meget sårbar - og er der tiltag der kan rette op på den?
 3. Hvilke muligheder på markedet kan virksomheden gøre brug af med den viden og de ressourcer, den har i dag (muligheder uden ressourcer er blot en illusion)
 4. Hvilke eksterne trusler skal virksomheden tage sig i agt for?

Kerneydelse

Forretningshemmeligheden bag al strategisk planlægning er at kunne sammenfatte virksomhedens stærke sider inden for ledelse, ydelser/produkt, markedsføring, udvikling m.m. til kerneydelser.

Kerneydelsen er det, man forbinder virksomheden med.

Lego's kerneydelse er "at sælge klodser, der giver mulighed for kreativ leg". Legotøj og Legoparker er sideydelser.

Kernekompetencer

Ved kerneydelse forstås noget som virksomheden gør specielt godt i forhold til konkurrenterne. Når der er tale om små virksomheder ligger kerneydelsen ofte hos ejeren. Derfor vil det måske være mere korrekt at tale om en kernekompetence.

Kernekompetencer kan have forskellig fremtoning, f.eks.:

 • Stor faglig dygtighed ved udførelse af ydelsen/produktet
 • Ekspertise i at udfylde komplicerede fondsansøgninger
 • Tillidsvækkende fremtoning i salgssituation
 • Dybdeviden om sejlsport
 • Meget udviklingsorienteret
 • Meget præcis i formuleringsevne af salgsbreve
 • Talent i at se forretningsmæssige åbninger
 • Effektiv sælger
 • Yderst udholdende
 • En af tre personer, der kender til emnet
 • Perfekt placering af lokale
 • I besiddelse af stort netværk inden for produktområdet

Ofte gemmer kerneydelsen sig bag personen, der kan et håndværk, har ekspertise i udførelse af en aktivitet eller viden på et område. Den skyldes sjældent en fysisk genstand.

Strategi

Efter at have udarbejdet en SWOT analyse skal den bruges som grundlag for, at en virksomhed eller en organisation kan udarbejde planer for fremtiden.

 • Planerne skal bygge på virksomhedens styrker og forsøge at eliminerer dens svagheder.
 • Planerne skal også sikre at de muligheder der gives kan udnyttes, og de trusler der kan forudses minimeres.
Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.