Gå til hovedindhold

Årsrapport

Selskaber skal udarbejde og indsende årsrapport.

Nogle virksomheder skal indsende en digital årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

  • Enkeltmandsvirksomheder eller personligt ejet mindre virksomheder, skal ikke indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen.
  • Aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og visse andre virksomhedsformer skal, udarbejde og indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen til offentliggørelse i CVR på Virk.

Nogle få virksomhedsformer er omfattet af specielle regler, der gør det muligt at indsende en undtagelseserklæring i stedet for en årsrapport.

Indhold i årsrapporten

En årsrapporten skal som minimum bestå af:

  • Et årsregnskab, med resultatopgørelse og balance herunder egenkapitalen
  • En beskrivelse af anvendt regnskabspraksis og en beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet
  • Ledelsens underskrift og evt. godkendelse fra en statsautoriseret revisor

Årsrapporten viser virksomhedens indtægter og udgifter, og om der har været over- eller underskud. Årsrapporten skal indsendes via Virk Indberet.

Tidsfristen skal holdes

Det er vigtigt at overholde tidsfristen for indsendelse af årsrapporten. Ellers risikerer du at få en afgift og i sidste ende kan det føre til, at virksomheden tvangsopløses. For de fleste virksomheder skal årsrapporten indsendes senest fem måneder efter regnskabsårets udløb.

Dokumentation af regnskabet

Du skal føre regnskab løbende og gemme bilag, fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog m.v. i fem år. Det er dit ansvar, at regnskabet er i orden, men du må selvfølgelig gerne få andre til at lave det for dig.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.