Gå til hovedindhold

Forsikringer

Virksomhedsformen afgør, om du skal tegne forsikringer for virksomhedens ansatte og dig selv.

Du kan forsikre virksomheden mod næsten alt: hackerangreb, vandskader og ødelagte briller. Bestemte brancher skal tegne ansvarsforsikringer på arbejdsmaskiner og levende dyr - ligesom du skal forsikre virksomhedens bil.
Om du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring afhænger af virksomhedsformen, og om du har ansatte.

Arbejdsskadeforsikring for de ansatte

Ifølge arbejdsskadesikringsloven har du pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der gælder for de ansatte, herunder familiemedlemmer.
Hvis du har et aktieselskab, anpartsselskab eller iværksætterselskab, har du også pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dig selv, da du juridisk betragtes som en medarbejder i virksomheden.
En arbejdsskadeerstatning udbetales efter arbejdsulykker til den ansatte eller deres efterladte. Dine ansatte er også dækket af en sygdomsforsikring, hvis de bliver ramt af en erhvervsrelateret sygdom, fx hvis de har taget skade af at arbejde med asbest.
Arbejdsskadeforsikringen skal altid tegnes, også selvom arbejdet er ulønnet eller midlertidigt.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af egen sygdom og opfylder visse betingelser. Du har mulighed for at tegne en frivillig forsikring, hvis du har indtægt i din selvstændige virksomhed.  Forsikringen sikrer dig sygedagpenge i de første 2 uger af en sygeperiode. Den frivillige forsikring kan tegnes med ret til sygedagpenge fra enten 1. eller 3. sygedag. Der er som udgangspunkt en ventetid på 6 måneder, før der er ret til sygedagpenge på baggrund af forsikringen.

Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Lov om hunde fastslår, at ejeren har pligt til at erstatte de skader, som en hund forvolder. Loven fastslår også, at hvis du fx anskaffer en vagthund, skal du også købe den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.