Gå til hovedindhold

Konkurs

Din virksomhed kan erklæres konkurs, hvis virksomheden ikke er i stand til at betale sine regninger og løn til ansatte.

Formålet med en konkurs er ikke at drive virksomheden videre, men derimod at afvikle virksomhedens aktiver og aktiviteter.

Virksomhedens aktiver skal omsættes til penge, som fordeles ligeligt blandt alle virksomhedens kreditorer, lønmodtagere og panthavere får deres penge først.

Konkursbegæring

Hvis din virksomhed er insolvent, kan du selv indgive en konkursbegæring for virksomheden. En eller flere af dine kreditorer kan også indgive en konkursbegæring mod virksomheden.

Din konkursbegæring sendes til skifteretten i den retskreds, hvor virksomheden ligger. Konkursbegæringen skal indeholde en række formelle oplysninger om virksomheden samt en opgørelse over virksomhedens aktiver og passiver og en kreditorliste. Du skal samtidig indbetale en retsafgift på 750 kr. til skifteretten.

Hjælp til medarbejdernes løn

Der kan være hjælp at hente hos Lønmodtagernes Garantifond (LG), som har til formål at sikre lønmodtagere korrekt og hurtig udbetaling af løn, hvis en virksomhed lukker på grund af konkurs mv.

Overblik over løsningsmodeller

Hvis din virksomhed kommer i økonomiske vanskeligheder, kan du vælge mellem flere forskellige løsningsmodeller.

Jo tidligere du erkender, at din virksomhed er i økonomiske vanskeligheder, jo større er mulighederne for, at virksomheden kan overleve.

Hvis du reagerer i god tid, kan det måske lade sig gøre at sælge din virksomhed og på den måde begrænse dit og kreditorernes tab.

Rekonstruktion – indenretlig og udenretlig

Formålet med en rekonstruktion er at videreføre en virksomhed, der er levedygtig, men midlertidigt ude af stand til at betale sin gæld.

Der findes forskellige rekonstruktionsmodeller, som både kan anvendes hver for sig og i kombination med hinanden. Valget af model afhænger af den enkelte virksomhed og den konkrete situation.

En rekonstruktion kan både gennemføres via skifteretten (indenretlig rekonstruktion) eller som en aftale mellem kreditorerne (udenretlig rekonstruktion):

  • Indenretlig rekonstruktion - foregår ved skifteretten efter konkurslovens regler
  • Udenretlig rekonstruktion - foregår uden om skifteretten og er ikke reguleret af konkurslovens regler. En udenretlig rekonstruktion er derimod aftalebaseret og indebærer, at virksomheden indgår en aftale med sine kreditorer med henblik på at løse virksomhedens økonomiske vanskeligheder).

Lønmodtagernes Garantifond (LG) kan udbetale løn mv. til lønmodtagere, hvis virksomheden er under rekonstruktionsbehandling.

Gældssanering i forbindelse med konkurs

Formålet med en gældssanering er tage hånd om iværksættere, der har oparbejdet så stor en gæld, at det er urealistisk, at de kan betale gælden tilbage. En gældsanering er en god mulighed for at komme ud af håbløs og uoverskuelig gæld, så man kan starte på en frisk – eventuelt ved start af en ny virksomhed.

I forbindelse med en konkurs kan personer, der enten hæfter eller kautionerer for virksomhedens gæld, ansøge som en gældsanering.

En gældsanering i forbindelse med en konkurs indebærer, at man i en periode på tre år betaler et månedligt afdrag til sine kreditorer. Når de tre år er gået, bliver den resterende gæld slettet for altid.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.