Gå til hovedindhold

Lønsumsafgift

Hvis din virksomhed sælger momsfri ydelser, skal du betale lønsumsafgift.

En virksomhed, der sælger momsfri ydelser er fx læger og tandlæger, kulturelle virksomheder, private skoler og kurser.

Fritagelse for lønsumsafgift

Nogle virksomheder er fritaget for at betale lønsumsafgift. Det gælder fx små virksomheder med et afgiftsgrundlag på 80.000 kr. om året eller derunder, og visse virksomheder inden for social forsorg, sport og kultur.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.