Gå til hovedindhold

Mit virk >

Dataansvarlig og databehandler – afklaring af rollefordeling

Inden I begynder en behandling af personoplysninger, skal I afklare rollefordelingen mellem jer og eventuelle andre virksomheder, som I benytter i forbindelse med behandlingen.

Der er forskel på, om I er henholdsvis dataansvarlige for en behandling af personoplysninger, eller om I alene fungerer som databehandler for en anden dataansvarlig virksomhed.

Det er vigtigt, at I kender både jeres egen rolle, men også eventuelle andre virksomheders eller myndigheders rolle i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, fordi kravene til en dataansvarlig og til en databehandler er forskellige.

Dataansvarlig

En virksomhed, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke midler der må foretages behandling af personoplysninger.

Her kan I læse mere om pligter som dataansvarlig

Databehandler

En virksomhed, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne og efter instruks fra den dataansvarlige.

Her kan i læse mere om pligter som databehandler

Yderligere information om dataansvarlig og databehandler

Hvis I ønsker en nærmere gennemgang af begreberne dataansvarlig og databehandler, herunder se nogle flere praktiske eksempler, kan I læse mere i Justitsministeriets og Datatilsynets vejledning om dataansvarlige og databehandlere.

PDF fileVejledning om dataansvarlige og databehandlere

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.