Gå til hovedindhold

Mit virk >

Ret til at se egne personoplysninger

Retten til at se egne personoplysninger (indsigtsret) er en ret for den registrerede til at få at vide, hvilke oplysninger om den pågældende selv, som den dataansvarlige virksomhed behandler og at få en udskrift eller en kopi af oplysningerne.

Hvad betyder retten til at se egne personoplysninger?

Hvis I som dataansvarlig virksomhed behandler, herunder registrer eller opbevarer personoplysninger om den registrerede, har vedkommende mulighed for at anmode om at se de personoplysninger, der findes om jeres it-systemer, registre, tv-overvågningskameraer m.m.

Hvornår skal I svare på en anmodning om at se egne personoplysninger?

Kan I som dataansvarlig virksomhed afvise en anmodning om at se egne personoplysninger, hvis den registrerede opfører sig chikanøst, eller hvis det er uforholdsmæssigt vanskeligt at besvare anmodning?

Den registrerede kan anmode om at se de samme personoplysninger flere gange, uden at I kan afvise anmodningen alene af den årsag.

Hvis den registrerede derimod fremsender åbenbart grundløse eller overdrevne anmodninger om at se egne personoplysninger, især fordi de gentager sig, kan I som virksomhed afvise at efterkomme anmodningen.

I kan som virksomhed ikke afvise en anmodning om at se egne personoplysninger, fordi det er uforholdsmæssigt vanskeligt at efterkomme den.

Kan I afvise en anmodning fra den registrerede om at se egne personoplysninger, hvis der er risiko for, at der bliver videregivet forretningshemmeligheder?

Ja, hvis I ved at efterkomme anmodningen krænker forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder e.l., kan I som dataansvarlig virksomhed afvise anmodningen. Det gælder dog kun for de personoplysninger der faktisk medfører en krænkelse af forretningshemmeligheder.

Hvad er fristen for at svare en anmodning om at se egne personoplysninger?

I skal som dataansvarlig virksomhed fremsende et svar på en anmodning uden unødig forsinkelse, men senest en måned efter modtagelsen af anmodningen.

Hvis sagen er kompleks, kan svarfristen forlænges med yderligere to måneder. I dette tilfælde skal I dog underrette den registrerede om, at sagsbehandlingstiden er blevet forlænget og give en begrundelse herfor.

I de tilfælde, hvor I som dataansvarlig virksomhed afviser en anmodning om at se egne personoplysninger, skal I begrunde afslaget samt at vejlede om, at vedkommende kan klage til Datatilsynet og indbringe sagen for domstolene.

Hvordan skal I imødekomme en anmodning om at se egne personoplysninger?

Kan I bede den registrerede om at præcisere anmodningen om at se egne personoplysninger?

Hvis I har registreret en stor mænge oplysninger om jeres kunder, ansatte m.fl., må I som dataansvarlig virksomhed godt bede vedkommende om at præcisere sin anmodning, for at I på den måde kan undgå at gennemgå alle systemer, registre m.m. Hvis den registrerede nægter at præcisere det, kan I dog ikke afvise anmodningen.

Hvad skal I svare, hvis I ikke behandler personoplysninger om vedkommende?

Hvis I ikke behandler personoplysninger om vedkommende, som anmoder om at se egne personoplysninger, skal I som dataansvarlig virksomhed oplyse dette til vedkommende. I et sådant tilfælde skal der naturligvis ikke gives en kopi af personoplysningerne eller de informationer, der fremgår ovenfor.

Skal I sikre jer identitet på den registrerede, der anmoder om at se egne personoplysninger?

I skal som dataansvarlig virksomhed sikre jer, at den der retter en anmodning til jeres virksomhed om at se egne personoplysninger, faktisk er den, som vedkommende udgiver sig for.

Skal I svare den registrerede skriftligt?

Hvis den registrerede har fremsendt sin anmodning om at se egne personoplysninger elektronisk f.eks. på e-mail, skal I tilsvarende svare på e-mail, medmindre vedkommende beder om at få svaret pr. brev eller mundtligt.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.