Gå til hovedindhold

Mit virk >

Sletning, rettelse og blokering

Sletning, rettelse og blokering er forskellige korrektionsmetoder af personoplysninger.

Den registrerede har i en række tilfælde krav på at få slettet, rettet og blokeret de personoplysninger, som I behandler som dataansvarlig virksomhed.

Hvis I som dataansvarlige virksomhed skal slette, rette eller blokere personoplysninger, fordi den registrerede udøver sin ret hertil, skal den dataansvarlige virksomhed samtidig af egen drift underrette de modtagere, som de pågældende oplysninger er videregivet til.

Det gælder dog ikke, hvis underretningen, hvad der oftest ikke vil være tilfældet, er umulig eller uforholdsmæssig vanskelig.

Den dataansvarlige virksomhed skal ligeledes underrette andre dataansvarlige om at slette alle link til, kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger. Det gælder kun, hvis den dataansvarlige virksomhed har offentliggjort personoplysningerne, og hvis vedkommende skal slette oplysningerne.

Endelig har den registrerede også ret til efter anmodning at få oplysning om, hvem der har modtaget de oplysninger, den registrerede kræver rettet, slettet eller blokeret.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.