Gå til hovedindhold

Mit virk >

Ret til at tage oplysninger med (dataportabilitet)

Retten til at tage oplysninger med giver den registrerede ret til f.eks. at modtage en eksisterende spilleliste med musik fra en musikstreamingstjeneste eller få overført oplysningerne direkte til en anden tjeneste.

Dataportabilitet består af to dele

  • For det første en ret for den registrerede til at modtage egne oplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format.
  • For det andet en ret til at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Med ovenstående rettighed vil den registrerede f.eks. kunne modtage en liste over sine kontaktpersoner fra den pågældendes webmail-udbyder eller modtage en eksisterende spilleliste med musik fra vedkommendes musikstreamingstjeneste. Den registrerede kan også bede om, at få listen med kontaktpersoner eller spillelisten med musik overført direkte til vedkommendes nye webmail-udbyder eller musikstreamingtjeneste.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.