Gå til hovedindhold

Budgettering for SMV'ere og iværksættere

I forbindelse med planlægning af en virksomheds mål og strategi, vil budgettet altid udgøre en meget vigtig del.

Som virksomhedsejer vil du typisk skulle udarbejde tre budgetter:

Formålet med at udarbejde budgetter

Budgettering giver dig et samlet billede af den forventede økonomiske udvikling i virksomheden og

  • hjælper dig med at vurdere lønsomheden i den fremtidige drift
  • skaber et overblik over udviklingen i pengestrømmene (har virksomheden den fornødne likviditet til rådighed)
  • udgør sammen med regnskabet en basis for analyser af afvigelser fra planerne og de forventede resultater

Hvis budgetterne viser, at forretningsplanen ikke kan opfylde de satte mål om lønsomhed og/eller viser, at finansieringen ikke kan skaffes, bør du revurdere forretningsplanen.

I gang med budgettet på trods af usikkerhed

En del iværksættere mener, at de ikke kan udarbejde et budget for deres virksomhed, fordi de ikke ved, hvordan det kommer til at gå. Fremtiden er naturligvis usikker - ikke desto mindre kan det altid betale sig at udarbejde et seriøst budget, der bygger på nogle troværdige forudsætninger.

Hvis forudsætningerne ændrer sig undervejs, er det relativt enkelt at ændre på budgettet og vurdere konsekvenserne deraf. På den måde er budgetter en enkel og overskuelig model for virksomhedens drift, som kan bruges til simulere forskellige handlingsforløb, inden du fx tager nogle store og mere risikofyldte beslutninger.

Kortsigtede budgetter

Det vil som regel være en god idé at udarbejde kortsigtede budgetter (1-2 år) på månedsbasis. På den måde tager du højde for sæsonudsving, og du bliver nødt til at forholde dig præcist til, hvordan jeres omkostningsmønster hen over året påvirker likviditeten og kapitalbehovet.

Følg op på budgettet

Et af de vigtigste formål med budgetter er den løbende opfølgning ved at sammenholde tallene fra budgettet med de realiserede tal fra regnskabet. Der bør indføres en fast procedure for budgetopfølgningen, der giver forklaring på, hvorfor der er afvigelser. Opfølgningen vil vise, om du skal opdatere forretningsmodellen eller budgetterne, hvis forudsætningerne har vist sig ikke at holde.

Et vigtigt værktøj

Måske oplever du budgetter og budgettering som et nødvendigt onde - som du primært laver af hensyn til banken. Men når du først som virksomhedsleder har fået budgetmodellen for din virksomhed gjort præcis og dermed troværdig, vil det vise sig, at du her har fået et uundværligt og meget vigtigt værktøj til at styre din virksomhed efter.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.