Gå til hovedindhold

Frivillige forsikringer

Som supplement til de lovpligtige forsikringer, kan du vælge at tegne en række frivillige forsikringer.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der både kan tegnes frivillige forsikringer for virksomheden og for ejeren.  

Virksomhedens forsikringer forsikrer virksomhedens mod forskellige risici, mens indehaverens forsikringer går på ham eller hende som person.

Frivillige forsikringer for ejeren 

En virksomhedsejer kan for eksempel tegne følgende forsikringer for sig selv:

Sygedagpengeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver syg. Du skal dog opfylde sygedagpengelovens betingelser.

Læs mere om sygedagpengeforsikring på Virk Indberet

Arbejdsskadeforsikring

Som selvstændig erhvervsdrivende er du ikke ligesom andre ansatte umiddelbart sikret ved erhvervssygdomme under Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Men du kan frivilligt tilslutte dig AES og på den måde opnå samme sikring som andre ansatte.

Som ejer har du også mulighed for at købe en arbejdsskadeforsikring i et forsikringsselskab, der dækker dig og evt. medarbejdende ægtefælle ved ulykker.

Almindelig ulykkesforsikring

Ønsker du at sikre dig økonomisk ved invaliditet eller død efter en arbejdsulykke, kan du købe en heltidsulykkesforsikring.

Den dækker varige mén efter en ulykke, og den kan også indeholde en erstatning ved død samt en række andre ekstra dækninger bl.a. for tandskader og behandlingsudgifter.

Har du i forvejen en heltidsulykkesforsikring dækker den dig også i arbejdstiden. Men har du ændret erhverv, skal du huske at give besked til dit selskab, da det kan have betydning for prisen og dækningen.

Har du en fritidsulykkesforsikring og bliver selvstændig, skal din forsikring typisk ændres til en heltidsforsikring. Kontakt dit forsikringsselskab for at få ændret forsikringen.

I øvrigt skal man helt generelt kontakte forsikringsselskabet ved ændring af erhverv.

Liv & pension

Som virksomhedsejer har du også mulighed for at lave en liv & pensionsordning. Som selvstændig er det vigtigt, at du selv er opmærksom på at sætte midler af til din pension.

Frivillige forsikringer for virksomheden

Man kan tegne forsikringer for næsten alt – men det er ikke nødvendigvis alt, man skal tegne forsikring for.

Det er vigtigt, at du som virksomhedsejer vurderer risikoen ved de aktiviteter, der foregår i din virksomhed med jævne mellemrum, og at du tegner forsikring for kritiske risici.
Hvis risikoen ved en bestemt aktivitet er minimal, er der imidlertid ingen grund til at tegne en forsikring for den. Du kan evt. undersøge, om din faglige organisation har særlige brancherettede forsikringstilbud.

Her er et udvalg af mulige forsikringer, du kan tegne for din virksomhed:

 • Bygningsforsikring - Hvis der er lån i ejendommen, vil banken typisk stille krav om brandforsikring (der er en del af bygningsforsikringen)
 • Erhvervsløsøreforsikring
 • Drifttabsforsikring
 • Erhvervsansvarsforsikring
 • Produktansvarsforsikring
 • Professionel ansvarsforsikring
 • Transportforsikring
 • Livs- og pensionsforsikring
 • Kaskoforsikring på bilen (Hvis der er lån i bilen, kan banken stille krav om kaskoforsikring på bilen)
 • Sundhedsforsikring
 • Forsikring ved kritisk sygdom

Du kan tale med din brancheorganisation og dit forsikringsselskab om, hvilke frivillige forsikringer, der vil være relevante for dig og din virksomhed.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.