Gå til hovedindhold

Lovpligtige forsikringer

Når du starter og driver en virksomhed, er der nogle forsikringer, du er forpligtet til at tegne, hvis din virksomhed opfylder bestemte betingelser.

Som selvstændig virksomhedsejer er der en række forsikringer, du skal have. Det kan enten være fordi, det står i loven, eller fordi det er et krav fra en panthaver (hvis du fx har lånt til bil, inventar eller bygning).

Det er ikke sikkert, at du behøver at tegne alle forsikringerne. Hvis du er i tvivl om, hvilke forsikringer, du er er forpligtet til at tegne ved opstart af din virksomhed, kan du kontakte brancheorganisationen Forsikring & Pension.

Arbejdsskadeforsikring for de ansatte

Ifølge arbejdsskadesikringsloven har enhver arbejdsgiver, der ansætter personer til at arbejde for sig her i landet, pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring, der gælder for de ansatte, herunder familiemedlemmer.

Der er dog ikke pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for medarbejdende ægtefæller, der frivilligt kan lade sig forsikre. Tilsvarende kan selvstændige erhvervsdrivende frivilligt tegne en forsikring for dem selv.

En arbejdsskadeforsikring sikrer, at ansatte, der kommer ud for en arbejdsulykke, eller deres efterladte, kan få erstatning og godtgørelse.

Arbejdsskadeforsikringen skal tegnes, hvad enten arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt.

Ulykkesforsikring og sygdomsforsikring

Arbejdsskadeforsikringen består af henholdsvis en ulykkesforsikring, der dækker dine ansatte, hvis de kommer ud for en ulykke under udførelse af arbejde, og en sygdomsforsikring, hvor dine ansatte er dækket, hvis de bliver ramt af en erhvervsrelateret sygdom (fx hvis de har taget skade af at arbejde med asbest).

Anmeldelse af arbejdsulykke

Alle skader, som antages at kunne føre til krav om erstatning, skal anmeldes. Du kan anmelde skaderne på Virk.dk

Motoransvarsforsikring for bilen

Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand.

Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld og derfor også have en ansvarsforsikring på bilen.

Bygningsbrandforsikring

Hvis der er pant i huset, dvs. hvis du skylder realkreditinstituttet eller banken penge, vil der som minimum blive krævet, at man køber en bygningsbrandforsikring.

Det er panthavers sikkerhed for lånet, hvis huset skulle brænde.

Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund forvolder. Loven fastslår også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Det betyder, at har du virksomhed, hvor du fx anskaffer en hund som vagthund, skal du også købe den lovpligtige hundeansvarsforsikring.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.