Gå til hovedindhold

Enkeltmandsvirksomhed

Læs om det særlige ved enkeltmandsvirksomheder.

En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed, der især er kendetegnet ved, at:

  • der kun er én ejer
  • virksomhedens aktiver tilhører ejeren
  • ejeren hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, med alt hvad hun eller han ejer og har.

En enkeltmandsvirksomhed skal registreres hvis den har pligter i form af moms, lønsumsafgift, ansatte og/eller import/eksport. Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende digital post til virksomheden.

Kapital

Der er ingen lovkrav om, at der skal indskydes en vis minimumskapital i en enkeltmandsvirksomhed, for at den kan startes.

Hæftelse

En enkeltmandsvirksomhed er identisk med sin ejer, og det betyder, at virksomhedens rettigheder og forpligtelser er ejerens. Som ejer hæfter du altså for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, fx betaler løn til ansatte og betaler husleje til tiden, og du gør det med hele din formue, dvs. også privat hus, bil, båd m.v.

Ledelse

Der er ingen lovkrav om, at en enkeltmandsvirksomhed skal have en ledelse i form af fx en direktion. Som eneste ejer træffer du alle beslutninger om virksomheden, og du handler på virksomhedens vegne i forhold til omverdenen. Du kan dog give ansatte og andre fuldmagt (tilladelse) til også at handle på virksomhedens vegne ved at give dem lov til fx at hæve på virksomhedens bankkonti eller indgå salgsaftaler.

Ejerforhold

En enkeltmandsvirksomhed har én - og kun én - ejer, som er en fysisk person. Virksomhedsformen er altså kun en mulighed, hvis du er alene om at starte og eje din virksomhed. Kravet om, at en enkeltmandsvirksomhed kun må have én ejer, er ikke til hinder for, at andre deltager i driften af din virksomhed, eller at virksomheden overvejende drives af andre end dig selv.

Årsrapport

En enkeltmandsvirksomhed skal bogføre efter bogføringsloven, men er ikke forpligtet til at udarbejde og indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven. Der skal udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden. 

Skat og moms

En enkeltmandsvirksomhed beskattes under en af tre ordninger efter ejerens valg:

  1. Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst.
     
  2. Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat.
     
  3. Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Virksomheden skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Får du udbetalt løn fra virksomheden, skal du betale A-skat og AM-bidrag på samme måde som andre ansatte.

Mere viden

Informationer om love og regler for enkeltmandsvirksomheder finder du på erst.dk

Overvejer du at oprette en enkeltmandsvirksomhed?
tjek SKATs guide til registrering inden og få overblik over, hvordan du skal registrere din virksomhed.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.