Gå til hovedindhold

Interessentskaber

Læs om det særlige ved interessentskaber

Et interessentskab er en personligt ejet virksomhed, som især kendetegnet ved at:

  • der er mindst to ejere, som kaldes interessenter
  • ejerne hæfter personligt og solidarisk med alt, hvad de ejer og har, for at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre
  • der er kun pligt til registrering hvis selskabets ejere er kapitalselskaber eller hvis virksomheden skal registreres for skatte- og afgiftsmæssige pligter

Når virksomheden er registreret, får den et CVR-nummer. Samtidig får virksomheden en digital postkasse, som offentlige myndigheder kan benytte til at sende digital post til virksomheden.

Kapital

Der er ingen lovkrav om, at der skal indskydes en vis minimumskapital i et interessentskab, for at det kan startes.

Hæftelse

Et interessentskab er identisk med sine ejere. Det betyder, at virksomhedens rettigheder og forpligtelser er ejernes. Som ejere hæfter I altså for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre, fx betaler løn til ansatte og betaler husleje til tiden. I hæfter solidarisk med hele jeres formue, dvs. også privat hus, bil, båd m.v.

Ledelse

Der er ingen lovkrav om, at et interessentskab skal have en ledelse i form af fx en direktion. Som ejere træffer I alle beslutninger om virksomheden, og I handler på virksomhedens vegne i forhold til omverdenen. I kan dog give ansatte og andre – fx en revisor - fuldmagt (tilladelse) til også at handle på virksomhedens vegne ved at give dem lov til fx at hæve på virksomhedens bankkonti eller indgå salgsaftaler.

Ejerforhold

Et interessentskab har mindst to ejere, som både kan være fysiske personer og virksomheder. Virksomhedsformen er altså en mulighed, hvis I er mindst to, der vil starte og eje virksomheden sammen.

Desuden har du pligt til at registrere oplysninger om registrering af ejerforhold på Virk Indberet. Reelle ejere er de personer, der direkte eller indirekte har mindst 25 % ejerskab på kapitalandele eller stemmerettigheder eller anden afgørende kontrol, som fx vetoret, ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer eller lignende.

Du kan få mere information om  registrering af ejerforhold her

Årsrapport

Et interessentskab skal bogføre efter bogføringsloven. Men de skal kun indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen efter årsregnskabsloven, hvis alle interessenterne er virksomheder. Hvis en af ejerne er en fysisk person, er der derfor ikke pligt til at indberette årsregnskab til Erhvervsstyrelsen.  Der skal udarbejdes et skatteregnskab for virksomheden.

Skat og moms

Et interessentskab beskattes under en af tre ordninger efter ejerens valg: 1) Personskattereglerne, hvor indkomsten beskattes som personlig indkomst, 2) Virksomhedsordningen, hvor renteudgifter kan fratrækkes i den personlige indkomst og overskuddet opspares i virksomheden mod at betale en foreløbig skat, eller 3) Kapitalafkastordningen, der giver nogle af virksomhedsordningens fordele, men er mere enkel.

Virksomheden skal som hovedregel registreres for moms, og skal måske registrere forhold vedrørende A-skat, import/eksport og andet fra Skat.

Mere viden

Information om love og regler for interessentskaber finder du på erst.dk.

Emneord til denne artikel: 
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.