Gå til hovedindhold

Mit virk >

Om PrivacyKompasset

PrivacyKompasset er en online test, der skal hjælpe virksomheder i gang med at efterleve databeskyttelsesreglerne og få svar på helt basale spørgsmål i forhold til ansvarlig datahåndtering.

Det er således også en hjælp til bedre brug af data inden for lovgivningens rammer og åbner for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter.

PrivacyKompasset kan bruges til at:

  • Få en status på, hvordan I håndtere personoplysninger i jeres virksomhed
  • Få overblik over hvad I skal gøre for at efterleve lovkravene
  • Forberede jer til de kommende databeskyttelsesregler

PrivacyKompasset er udarbejdet i samarbejde mellem Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen. Sitet giver en vejledning til virksomhederne. Der er ikke tale om en blåstempling eller en certificering af en virksomheds datahåndtering.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen, der er tilsynsmyndigheder på henholdsvis den danske persondatalov og E-databeskyttelsesdirektivet, kan til enhver tid føre tilsyn med og sanktionere virksomheder, der ikke overholder lovgivningen.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen gemmer ikke data om virksomheder, der bruger PrivacyKompasset.

PrivacyKompasset er en konkret udmøntning af den brede politiske aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark fra februar 2015 vedtaget under Vækstplan for digitalisering fra februar 2015.

Brug af billeder på Privacykompasset

Der er tegnet et abonnement på online-billeddatabasen Colourbox.dk. Med mindre andet er anført, er billederne fra denne database.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.