Gå til hovedindhold

Mit virk >

Om PrivacyKompasset

PrivacyKompasset er en online test, der hjælper virksomheder med at efterleve databeskyttelsesreglerne ved at give svar på spørgsmål om ansvarlig datahåndtering.

PrivacyKompasset kan være en hjælp til bedre brug af data inden for lovgivningens rammer. En mere ansvarlig anvendelse af data åbner for, at virksomhederne på sigt kan bruge privacy som et konkurrenceparameter.

PrivacyKompasset kan give jer:

  • en status på, hvordan I håndterer personoplysninger i jeres virksomhed og
  • et overblik over, hvad I skal være opmærksomme på for at efterleve reglerne.

PrivacyKompasset er vejledende

PrivacyKompasset er udarbejdet i samarbejde mellem Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen. Sitet giver en vejledning til virksomhederne om, hvad de skal være opmærksom på, når de behandler personoplysninger. Der er med andre ord ikke tale om en blåstempling eller en certificering af en virksomheds datahåndtering.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndigheder på henholdsvis persondata- og e-databeskyttelseslovgivningen. Styrelserne kan til enhver tid føre tilsyn med og sanktionere virksomheder, der ikke overholder lovgivningen.

Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen gemmer ikke data om virksomheder, der bruger PrivacyKompasset.

PrivacyKompasset er en konkret udmøntning af den brede politiske aftale om vækstplan for digitalisering af Danmark fra februar 2015 vedtaget under Vækstplan for digitalisering fra februar 2015.

PrivacyKompasset er relanceret i sommeren 2020 med mulighed for at teste sin virksomheds datahåndtering inden for fire forskellige emner. Resultatet af testen giver i dag nogle anvisninger på, hvad man skal være særligt opmærksom på ifm. de konkrete spørgsmål.

Brug af billeder på PrivacyKompasset

Der er tegnet et abonnement på online-billeddatabasen Colourbox.dk. Med mindre andet er anført, er billederne fra denne database.

Guide til tilgængelighed for handicappede på dette website

Tilgængelighed på internettet er et spørgsmål om at give flest mulige mennesker i flest mulige situationer og fra flest mulige browserteknologier adgang til hjemmesidebaseret information.

PrivacyKompasset skal i så høj grad som muligt være tilgængelig for hjemmesidens brugere.

Hvis du er synshandicappet eller svagtseende, eller hvis du har svært ved at læse tekst på en computerskærm, kan du få læst teksterne på PrivacyKompasset op ved hjælp af den fri online oplæsning på adgangforalle.dk.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.