Gå til hovedindhold

Mit Virk >

Testen

Spørgsmål 1

1. Behandler I oplysninger, der kan bruges til at identificere bestemte fysiske personer, herunder kunder, ansatte m.fl.?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 2

2. Ved I, hvilke almindelige personoplysninger I anvender?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender almindelige oplysninger i form af identifikationsoplysninger ((navn, adresse, telefonnummer m.v.)"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender betalingsoplysninger (kundenummer, pris, vare, kortnummer m.v.)"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender rekrutteringsoplysninger (uddannelse, tidligere beskæftigelse, stillingsbetegnelse)"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender CPR-numre"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender IP-adresser"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender andre almindelige personoplysninger"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, om vi anvender almindelige personoplysninger"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi anvender ikke almindelige personoplysninger"

Grøn
Spørgsmål 3

3. Ved I, hvilke følsomme personoplysninger I anvender?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender helbredsoplysninger (sygemelding og årsagen hertil, køb af bestemt medicin m.v.)"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender oplysninger om medlemskab af en bestemt fagforening"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi anvender andre følsomme personoplysninger"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, om vi anvender følsomme personoplysninger"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi anvender ikke følsomme personoplysninger"

Grøn
Spørgsmål 4

4. Til hvilke bestemte formål indsamler og opbevarer I personoplysninger?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Personaleadministration om ansatte samt ansøgere til stillinger."

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Køb, salg og levering af produkter eller tjenester."

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Optimering af produkter, tjenester, services, brugeroplevelse."

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Markedsføring"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Andet"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi indsamler og opbevarer personoplysninger uden formål"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi ved ikke, hvad vores formål med at indsamle og opbevare personoplysninger er"

Gul
Spørgsmål 5

5. Er de personoplysninger, I behandler, begrænset til det, der er nødvendigt i forhold til jeres formål med behandlingen?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 6

6. Anvender I personoplysninger til et andet formål end det, oplysningerne blev indsamlet til?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 7

7. Har I et lovligt grundlag for jeres behandling af almindelige personoplysninger?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de almindelige personoplysninger benytter vi samtykke fra den registrerede som grundlag"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de almindelige personoplysninger er det nødvendigt for, at vi kan opfylde en kontrakt med den registrerede"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de almindelige personoplysninger er det nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, som er vigtigere end hensynet kunderne, ansatte m.fl.

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de almindelige personoplysninger har vi et andet grundlag for behandlingen"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, hvad grundlaget er"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi har ikke noget grundlag for at behandle almindelige personoplysninger"

Rød
Spørgsmål 8

8. Har I et lovligt grundlag for jeres behandling af følsomme personoplysninger?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de følsomme personoplysninger benytter vi samtykke fra den registrerede som grundlag"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, det er nødvendigt for, at vi kan beskytte den registreredes vitale interesser"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, det er nødvendigt for, at vi kan varetage et retskrav"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, de pågældende oplysninger er allerede offentliggjort af den registrerede selv"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, for de følsomme personoplysninger har vi et andet grundlag for behandlingen"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, hvad grundlaget er"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi har ikke noget grundlag for at behandle følsomme personoplysninger"

Rød
Spørgsmål 9

9. Sørger I for at opdatere de personoplysninger, I behandler?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 10

10. Sletter I personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til formålet?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 11

11. Har I et grundlag for at videregive oplysninger om jeres ansatte, kunder m.fl. til samarbejdspartnere eller andre aktører?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi videregiver ikke oplysninger om vores ansatte, kunder m.fl. til samarbejdspartnere eller andre aktører"

Grøn
Spørgsmål 12

12. Overfører I personoplysninger til samarbejdspartnere i tredjelande?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 13

13. Giver I jeres kunder, ansatte m.fl. jeres kontaktoplysninger?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 14

14. Oplyser I jeres kunder, ansatte m.fl. om, at I behandler personoplysninger om dem?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om vores identitet og kontaktoplysninger"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om formålene og retsgrundlaget for vores behandling"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om hvem der modtager oplysningerne"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om, at oplysningerne vil blive overført til lande uden for EU/EØS"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om, hvilke typer af oplysninger vi registrerer"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, og vi informerer dem om andre forhold i forbindelse hermed"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, om vi oplyser vores kunder, ansatte m.fl. om, at vi behandler personoplysninger om dem"

Gul
Spørgsmål 15

15. Oplyser I jeres kunder, ansatte m.fl. om, at I indhenter oplysninger om dem fra leverandører, myndigheder, samarbejdspartnere eller andre aktører?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi indhenter ikke oplysninger om vores kunder, ansatte m.fl. fra leverandører, myndigheder, samarbejdspartnere eller andre aktører"

Grøn
Spørgsmål 16

16. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. få en kopi af de personoplysninger, I opbevarer om dem?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 17

17. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. få rettet, slettet eller blokeret deres personoplysninger, når indholdet er urigtigt?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 18

18. Kan jeres kunder, ansatte m.fl. gøre indsigelse mod jeres behandling af deres personoplysninger?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 19

19. Giver I mulighed for, at jeres kunder kan overføre deres personoplysninger til en anden virksomhed?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 20

20. Har I fastlagt procedurer for beskyttelse af data?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Ved ikke"

Gul
Spørgsmål 21

21. Har I udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO)?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi skal ikke udpege en DPO"

Grøn
Spørgsmål 22

22. Hvis I har en hjemmeside, oplyser I så brugerne af hjemmesiden om formålet med at placere cookies på deres udstyr?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja, vi oplyser om formål og relevans, når vi placerer cookies"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej, vi oplyser ikke om formål og relevans, når vi placerer cookies"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi placerer kun teknisk nødvendige cookies"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi placerer slet ikke cookies"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, om vi oplyser vores hjemmesidebrugere om formålet med at placere cookies på deres udstyr"

Gul
Spørgsmål 23

23. Indhenter I jeres hjemmesidebrugeres samtykke, hvis I placerer cookies på deres udstyr?

Ændringen er gemt

Du svarede: "Ja"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Nej"

Rød
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi placerer kun teknisk nødvendige cookies"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Vi placerer slet ikke cookies"

Grøn
Ændringen er gemt

Du svarede: "Jeg ved ikke, om vi indhenter vores hjemmesidebrugeres samtykke"

Gul