Gå til hovedindhold

Mit virk >

Behandling af personnumre

Behandlingen af personnumre er reguleret i den nye databeskyttelseslov.

Private må alene behandle oplysninger om personnummer, når:

  • det står i lovgivningen,
  • den registrerede har givet samtykke,
  • behandlingen alene finder sted i videnskabeligt eller statistisk øjemed

Videregivelse

Hvis du som virksomhed ønsker at videregive den registreredes personnummer, kan du gøre det i følgende tilfælde:

  • Videregivelsen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder af den pågældende art, og
  • videregivelsen er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation af den registrerede, eller
  • videregivelsen kræves af en offentlig myndighed, eller
  • betingelserne i databeskyttelseslovens § 7 er opfyldt.

Personnummer må ikke offentliggøres, medmindre der er givet samtykke i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.