Gå til hovedindhold

Mit virk >

Dokumenteret instruks

Databehandleraftalen skal indeholde krav omkring dokumenteret instruks.

En databehandler må kun behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den dataansvarlige virksomhed.

Det vil sige, at databehandleren ikke må anvende oplysningerne til andre formål end til netop løsningen af den opgave, som den dataansvarlige virksomhed har givet databehandleren. Desuden må den dataansvarlige ikke løse opgaven på andre måder eller med andre midler, end hvad der er aftalt med den dataansvarlige.

Hvis databehandleren efter EU- eller national lovgivning f.eks. skal videregive personoplysninger til en anden virksomhed eller myndighed – altså uden at have fået instruks fra den dataansvarlige herom – vil databehandleren lovligt kunne gøre dette.

I dette tilfælde, skal databehandleren dog forinden underrette den dataansvarlige virksomhed om, at databehandleren er underlagt EU eller national lovgivning, som kræver, at videregivelsen skal ske.

Databehandleren kan kun undlade at underrette den dataansvarlige, hvis der sker af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.