Gå til hovedindhold

Mit virk >

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Hvis I som databehandler overfører personoplysninger til lande uden for EU, må I ikke stille den registrerede dårligere.

Som virksomhed kan I have et behov for at personoplysninger overføres til et land uden for EU – et såkaldt tredjeland. I den situation skal I være opmærksom på, at det ikke er nok at overholder principperne og har et lovligt grundlag for overførslen. I skal som virksomhed også iagttage de særlige regler om overførsel af personoplysninger til tredjelande. 

Hvad er en overførsel?

En overførsel af personoplysninger til tredjelande dækker både den situation, hvor en dataansvarlig i EU videregiver personoplysninger til en dataansvarlig uden for EU og den situation, hvor en dataansvarlig (eller en databehandler) i EU overlader en behandling af personoplysninger til en databehandler uden for EU.

Hvad er et tredjeland?

Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af EU eller EØS (Island, Liechtenstein og Norge).

I praksis skelner man mellem sikre og usikre tredjelande. Er der tale om sikre tredjelande kan en overførsel som udgangspunkt ske uden videre, hvorimod en overførsel til usikre lande kræver, at der fastsættes såkaldt fornødne garantier eller at nogle særlige undtagelser finder anvendelse. Der kan også være sikre områder eller sektorer i et tredjeland, f.eks. oplysninger om flypassagerer til USA.

Som virksomhed bør I først undersøge om det tredjeland, I ønsker at overføre til, er sikkert.

I kan læse mere om overførsel af personoplysninger til tredjelande i ”Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande”.

PDF fileVejledning om overførsel til tredjelande

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.