Gå til hovedindhold

Mit virk >

Den registreredes rettigheder

I skal som dataansvarlig virksomhed være opmærksom på, at den registrerede har en række rettigheder.

Databeskyttelsesforordningen indeholder regler, som giver den enkelte registrerede en række rettigheder over for de myndigheder, virksomheder, foreninger m.v., som behandler oplysninger om den pågældende. Reglerne har til formål at styrke den enkelte persons retsstilling, bl.a. ved at skabe åbenhed omkring behandlingen af oplysninger og ved at give registrerede personer adgang til at gøre indsigelse over for nærmere bestemte former for behandling af oplysninger.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.