Gå til hovedindhold

Mit virk >

Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed

Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed er sikkerhedsforanstaltninger.

Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed er parametre, der dækker over en grundlæggende tilgang til sikkerhed.

”Fortrolighed” dækker over, at der ikke må være uautoriserede adgang til eller anvendelse af personoplysninger eller af det udstyr, der anvendes til behandlingen.

Med udtrykket ”integritet” sigtes bl.a. til, at det skal være muligt at validere, om oplysninger på systemer er korrekte.

For så vidt angår begrebet ”tilgængelighed” sigtes bl.a. til at behandlingssystemer og -tjenester og oplysninger i disse konstant er tilgængelige ved anmodning fra autoriseret bruger. Eksempelvis kan I sikre en velfungerende backup eller dublerede systemer alt afhængig af, om det er relevant. Det er normalt en forudsætning, at I har fastlagt tekniske og organisatoriske processer for, hvorledes disse opgaver udføres, og hvordan f.eks. backup testes.

”Robusthed” dækker bl.a. over at sikre behandlingssystemer og -tjenesters tekniske og organisatoriske modstandsdygtighed, f.eks. ved at sikre dem imod skadelige hændelser. Der kan f.eks. sikres imod udfald ved dublerede diske, køling, nødstrømsanlæg, men også håndtering af programmeringsmæssige fejlkodning mv. alt afhængig af, om det er relevant.

De nævnte parametre skal ikke blot opfyldes én gang, men er en løbende forpligtelse.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.