Gå til hovedindhold

Mit virk >

Generelle og grundlæggende krav ved behandling af personoplysninger

Der er en række generelle og grundlæggende krav, som den dataansvarlige virksomhed skal opfylde ved behandling af personoplysninger.

Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed

Den dataansvarlige virksomhed skal overholde reglerne for behandling af oplysninger og skal give let tilgængelig information om behandlingen af oplysningerne. Det indebærer bl.a., at den registrerede som udgangspunkt skal have oplyst, hvem der er ansvarlig for behandlingen af oplysninger, og hvad der er formålet med behandlingen.

Formålsbegrænsning

Når I som virksomhed indsamler oplysninger, skal I gøre jer klart, hvilke formål I indsamler oplysningerne til, og det skal være saglige formål. I må ikke indsamle oplysninger med den begrundelse, at det måske senere kan vise sig nyttigt at være i besiddelse af oplysningerne. Det er i første omgang den virksomhed, der indsamler oplysninger, som skal vurdere, om en bestemt indsamling af oplysninger er saglig. I kan bl.a. bedømme det ud fra, om indsamlingen sker i forbindelse med løsningen af en opgave, som det er naturligt for virksomheden at løse.

Dataminimering

I skal som virksomhed ikke behandle flere personoplysninger end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet.

Rigtighed

Oplysningerne skal være rigtige og ajourførte, og hvis oplysningerne viser sig at være urigtige, skal I som dataansvarlig virksomhed slette eller rette dem.

Opbevaringsbegrænsning/sletning

I skal som dataansvarlig virksomhed slette eller gøre personoplysninger anonyme, når det ikke længere er nødvendigt at have oplysningerne. Det er i første omgang op til den enkelte dataansvarlige virksomhed at vurdere, hvor længe det er nødvendigt at opbevare oplysningerne ud fra det formål, som oplysningerne oprindelig blev indsamlet til.

Integritet og fortrolighed

I skal som dataansvarlig virksomhed beskytte oplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling, ligesom I skal sikre, at oplysninger ikke går tabt eller bliver beskadiget.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.