Gå til hovedindhold

Mit virk >

Informationer den dataansvarlige virksomhed – efter en konkret vurdering – skal give

Der er en række yderligere informationer, som den dataansvarlige virksomhed efter en konkret vurdering også skal give.

Udover ovenstående informationer, er der en række yderligere informationer, som den dataansvarlige virksomhed efter en konkret vurdering, også skal give.

Om den dataansvarlige virksomhed skal give den registrerede de pågældende informationer afhænger af en konkret vurdering af, de specifikke omstændigheder og forhold omkring behandlingen af personoplysningerne sammenholdt med, om de yderligere informationer er nødvendige for at sikre en rimelig og gennemsigtig behandling.

Personoplysninger indsamlet hos den registrerede

På listen nedenfor kan I se, hvilke informationer I som dataansvarlig virksomhed – efter en konkret vurdering – skal give, når personoplysningerne er indsamlet hos den registrerede:

Informationer, den dataansvarlige virksomhed – efter en konkret vurdering – skal give, hvis personoplysninger er indsamlet hos den registrerede:

  1. Tidsrummet for opbevaring af oplysninger
  2. Den registreredes rettigheder
  3. Pligt til at meddele personoplysninger
  4. Automatiske afgørelser, profilering

A. Tidsrummet for opbevaring af oplysninger                          

Den dataansvarlige virksomhed skal informere om det tidsrum, hvor den registreredes personoplysninger vil blive opbevaret.

Hvis det ikke på tidspunktet for indsamlingen er muligt at vurdere, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret, kan virksomheden informere om de kriterier, virksomheden anvender til at fastlægge tidsrummet.

B. Den registreredes rettigheder                      

Herudover skal den dataansvarlige virksomhed også eventuelt informere om den registreredes rettigheder, bl.a. retten til at se egne personoplysninger (indsigt), retten til at gøre indsigelse og retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Hvis den dataansvarlige virksomhed behandler personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan der desuden være pligt til at oplyse den registrerede om retten til at trække samtykket tilbage på ethvert tidspunkt.

Selvom der ikke altid er pligt til at informere den registrerede om retten til indsigelse på det tidspunkt, hvor den dataansvarlige virksomhed indsamler personoplysningerne, så skal virksomheden altid informere den registrerede om retten til at gøre indsigelse senest på tidspunktet for den første kommunikation med den registrerede.                                                     

C. Pligt til at meddele personoplysninger

Den dataansvarlige virksomhed skal eventuelt også informere den registrerede om, at den registrerede på baggrund af en lov, en kontrakt eller som forudsætning for at indgå en kontrakt har pligt til at meddele personoplysninger til virksomheden.

I den forbindelse skal den dataansvarlige virksomhed eventuelt også oplyse om eventuelle konsekvenser af ikke at meddele de pågældende personoplysninger.

D. Automatiske afgørelser, profilering.         

I tilfælde af, at der forekommer automatiske afgørelser, herunder profilering kan den dataansvarlige virksomhed være forpligtet til at oplyse om, at den registrerede undergives en sådan type afgørelse, hvilke overvejelser, der ligger til grund for den automatiske afgørelse, hvordan ”systemet” kommer frem til afgørelsen samt betydningen og de forventede konsekvenser heraf.

Personoplysninger indsamlet hos andre end den registrerede

Hvis personoplysningerne er indsamlet hos andre end den registrerede, skal den dataansvarlige virksomhed foruden de informationer, som er beskrevet ovenfor, også give følgende informationer:

Informationer, virksomheden – efter en konkret vurdering – tillige skal give, hvis personoplysninger er indsamlet hos andre end den registrerede

  1. Anvendelse af legitime interesser
  2. Kilden til personoplysninger

E. Anvendelse af legitime interersser

Hvis I behandler almindelige personoplysninger på grundlag af legitime interesser, som er vigtigere end den registreredes interesser, skal I informere om de legitime interesser.

F. Kilden til personoplysningerne                     

Endelig skal den dataansvarlige virksomhed eventuelt informere om, fra hvilken kilde personoplysningerne stammer, og om de eventuelt stammer fra offentligt tilgængelige kilder.

Hvis virksomheden indsamler oplysninger om den registrerede fra flere forskellige kilder er der mulighed for at give generelle oplysninger om kilden.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.