Gå til hovedindhold

Mit virk >

Informationer den dataansvarlige virksomhed altid skal give

Den dataansvarlige virksomhed skal altid give en række oplysninger til den registrerede, hvis virksomheden indsamler personoplysninger om den registrerede.

De informationer, virksomheden altid skal give, afhænger af, om virksomheden har indsamlet personoplysninger hos den registrerede eller hos andre end den registrerede.

Personoplysninger indsamlet hos den registrerede

Listen nedenfor angiver de informationer, virksomheden skal give, hvis personoplysninger er indsamlet hos den registrerede:

Information, virksomheden altid skal give, hvis personoplysninger er indsamlet hos den registrerede

  1. Identitet og kontaktoplysninger
  2. Formålene og grundlaget for behandlingen af personoplysninger
  3. Anvendelse af legitime interesser
  4. Andre modtagere af personoplysningerne
  5. Tredjelandsoverførsel

1. Identitet og kontaktoplysninger                  

Den dataansvarlige virksomhed skal informere den registrerede om den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger.

Den dataansvarlige virksomhed skal give tilsvarende informationer, hvis den virksomheden har udpeget en repræsentant i Danmark.

Hvis den dataansvarlige virksomhed har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), skal virksomheden give den registrerede information om kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.

2. Formålene og grundlaget for behandlingen af personoplysninger

Den dataansvarlige virksomhed skal også informere om formålene med og grundlaget for behandlingen af personoplysningerne.                                  

Hvis den dataansvarlige virksomhed f.eks. efter en lov skal indsamle visse personoplysninger, skal virksomheden informere den registrerede om grundlaget. F.eks. hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke eller en kontrakt, skal den dataansvarlige virksomhed henvise til den relevante bestemmelse i databeskyttelsesforordningen.

Såfremt den dataansvarlige virksomhed påtænker at behandle personoplysningerne til et andet formål end det formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til, skal virksomheden informere om det nye formål.

3. Anvendelse af legitime interesser

Hvis I behandler almindelige personoplysninger på grundlag af legitime interesser, som er vigtigere end den registreredes interesser, skal I informere om de legitime interesser.

4. Andre modtagere af personoplysningerne                           

Hvis virksomheden på tidspunktet for indsamlingen giver de indsamlede personoplysninger til andre modtagere (samarbejdspartnere eller andre aktører), skal den dataansvarlige virksomhed informere om disse modtagere eller kategorier af modtagere.

5. Tredjelandsoverførsel    

Hvis den dataansvarlige virksomhed skal overføre de indsamlede personoplysninger til et tredjeland, skal virksomheden informere den registrerede om dette. Hvis det er relevant, skal virksomheden også informere om, at overførslen sker f.eks. til en databehandler i et tredjeland.                                                     

Hvis overførslen sker til et usikkert tredjelande, skal den dataansvarlige virksomheden informere om hvilke fornødne garantier for databeskyttelse virksomhedenhar fastsat, hvordan den registrerede kan få en kopi heraf eller hvor de pågældende garantier er blevet gjort tilgængelige f.eks. på virksomhedens hjemmeside. 

Såfremt den dataansvarlige virksomhed ikke har fastsat fornødne garantier, men overførslen er nødvendig af hensyn til den dataansvarliges væsentlige legitime interesser som er vigtigere end den registreredes interesser eller rettigheder, skal virksomheden informere om, at overførslen sker på dette grundlag. 

Læs mere om reglerne for tredjelandsoverførsel.

Personoplysninger indsamlet hos andre end den registrerede

Hvis personoplysningerne er indsamlet hos andre end den registrerede, skal den dataansvarlige virksomhed også altid give de informationer, som er beskrevet ovenfor i figur 1. Herudover skal virksomheden give følgende information:

Supplerende information, der tillige altid skal gives, hvis personoplysninger er indsamlet hos andre end den registrerede

  6. Berørte kategorier af personoplysninger

6. Berørte kategorier af personoplysninger

Den dataansvarlige virksomhed er forpligtet til at informere om de berørte kategorier/typer af personoplysninger – eksempelvis om virksomheden behandler almindelige eller følsomme personoplysninger og/eller identifikationsoplysninger, oplysninger om løn, arbejdstid, køb af ydelser mv.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.