Gå til hovedindhold

Mit virk >

Konsekvensanalyse

Hvis en behandling af personoplysninger er forbundet med en høj risiko for den registreredes rettigheder, skal I som dataansvarlig virksomhed udarbejde en konsekvensanalyse.

Hvad er en konsekvensanalyse?

En konsekvensanalyse er en analyse af de risici eller den negative påvirkning den registrerede udsættes for, når I behandler vedkommendes personoplysninger. Risikoen kan bestå i en faktisk eller potentiel risiko i forhold til at blive udsat for diskrimination, for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed m.m.

Med denne analyse får I som dataansvarlig virksomhed mulighed for at identificere potentielle risici – inden de opstår – og får hermed mulighed for at imødegå de pågældende risici. 

Yderligere information om konsekvensanalyse

I kan læse mere om reglerne for konsekvensanalyse i artikel 29-gruppens udtalelse om konsekvensanalyse.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.