Gå til hovedindhold

Mit virk >

Samtykke

Samtykke fra den registrerede er et af flere retlige grundlag, som kan gøre en behandling af personoplysninger lovlig.

Der er flere grundlag, I som dataansvarlig virksomhed kan bruge til at behandle personoplysninger.

Hvis I som virksomhed vælger at bruge et samtykke som grundlag for at behandle personoplysninger, skal I være opmærksom på, at virksomheden skal opfylde en række betingelser, som er fastsat i databeskyttelsesforordningen. Hvis I ikke opfylder alle betingelserne, kan I ikke bruge samtykket som et lovligt grundlag for virksomhedens behandling af personoplysninger. Det kan betyde, at personoplysningerne skal slettes.

Betingelserne for et samtykke er, at det er:

  1. Frivilligt,
  2. specifikt,
  3. informeret, og
  4. en utvetydig viljestilkendegivelse

Derudover skal den dataansvarlige virksomhed kunne vise, at den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger.

Endelig er det et krav, at I som dataansvarlig virksomhed oplyser den registrerede om, at vedkommende kan trække sit samtykke tilbage. I skal sørge for at det kan ske på en enkel og lettilgængelig måde. Det skal være lige så let at trække samtykket tilbage som at give det. Hvis samtykket trækkes tilbage skal den dataansvarlig virksomhed som udgangspunkt ophøre med at behandle, herunder opbevare de pågældende personoplysninger.

I de underliggende artikler kan I orientere jer nærmere om betingelserne for samtykke.

Alle de ovennævnte betingelser skal være opfyldt for, at et samtykke er gyldigt.

Yderligere information om samtykke

Hvis I ønsker yderligere information om reglerne for samtykke, kan I læse mere i Datatilsynet og Justitsministeriets vejledning om samtykke.

PDF fileVejledning om samtykke

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.