Gå til hovedindhold

Mit virk >

Sikkerhedsbrud

Dataansvarlige virksomheder skal underrette tilsynsmyndigheden og de registrerede, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden.

Et brud på persondatasikkerheden kan f.eks. ske hvis der er sket en hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret opbevaret eller på anden måde behandlet.

Det kan bl.a. være, hvis IT-systemer med personoplysninger bliver hacket, hvis virksomheden videregiver personoplysninger til uvedkommende, hvis personoplysningerne ulovligt eller hændeligt bliver tilintetgjort i en brand osv.

Databehandlerens underretning til den dataansvarlige

Databehandlere, der er blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, er forpligtet til – straks og uden undtagelse – at underrette den dataansvarlige herom.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.